x

 

 

PROCES DE PROIECTARE PAS CU PAS

1. Intalnire cu clientul la sediul nostru , la sediul dumnealui sau direct la amplasamentul viitoarei investitii si preluarea verbala a optiunilor beneficiarului

2. Analiza actelor referitoare la detinerea proprietatii respective

3. Vizita amplasament si colectare date suplimentare de la fata locului

4. Stabilirea in scris a unei teme de proiectare clare pe toate specialitatile

5. Analiza temei de proiectare cu beneficiarul

6. Inaintarea unei oferte de proiectare vizavi de tema de proiectare acceptata, a unui contract de proiectare impreuna cu Anexa 2 care cuprinde termenele de executie ale proiectului pe faze si termene de decontare ale lucrarilor- cu valabilitate oferta 2 saptamani

7. In conditiile semnarii contractului si a incasarii unui avans stabilit prin ANEXA 2

Demaram lucrarile necesare si obligatorii preliminare, care pot fi:
–      studii de teren topografice si geotehnice
–      relevee ale constructiilor existenete cu documentar fotografic
–      expertize tehnice pe solutia propusa

8. Analiza situatiei existente din punct de vedere al functiunii, utilitatilor, factorilor de mediu, necesitatea si oportunitatea promovarii investitiei

9. Elaborare STUDIU SOLUTIE ARHITECTURA cu participarea tuturor persoanelor desemnate cu sarcini de raspundere in realizarea lucrarilor(sef proiect complex impreuna cu sefii de proiect pe fiecare specialitate, sau firmele subcontractante angajate pentru diferite specialitati)  – Acest studiu presupune definitivare tema de proiectare, elaborare planuri, fatade caracteristice, perspective 3D ale obiectului de arhitectura dorit, ce o data insusit si semnat, devine tema de proiectare pe fiecare specialitate)

8.  Stabilirea datelor tehnice ale investitiei – prezentate beneficiarului

9.  Evaluarea costurilor estimative ale investitiei – prezentate beneficiarului

10.  Elaborare documetatii pentru obtinere avize – piese scrise si desenate si predarea acestora clientului. In conditiile in care preluam prin contract si obtinerea acestora, le predam organelor de avizare si urmarim obtinerea acestora.

11.  Elaborarea documentatiilor la nivel PT + DE + CS pe toate specialitatile in graficul de timp acceptat de beneficiar pentru fiecare produs de arhitectura contractat(ex. locuinta, drumuri platforme, alei, piscine, bucatarii de vara si cladiri anexa, imprejmuire si porti, retele exterioara apa-canal si lumina incinta curte, mobilier urban si landscape design, etc.) – in acest proces se poarta un permanent dialog cu beneficiarul,  o serie de neobservate initial, sau situatii rezultate din considerente structurale sau de corecta functionalitate  pentru instalatii si nu in ultimul rand din obligativitatea respectarii unor cerinte ale forurilor de avizare, cer solutii si rezolvari speciale ce trebuiesc acceptate de beneficiar. Atentie deosebita la corelarea tuturor specialitatilor si introducerea in timpi foarte scurti a tuturor modificarilor ce apar pe fiecare specialitate in produsul final

12.  Verificarea documentatiilor de catre ingineri verificatori de proiecte atestati MLPAT, atat piese scrise cat si desenate

13.  Obtinerea tuturor avizelor de la forurile de avizare si elaborarea documentatiiei la nivel PAC/DTAC, cu depunerea acesteia la primaria responsabila cu eliberareaacesteia

14.  Intocmirea documentatiilor tehnico economice in vederea initierii procedurilor de achizitie de lucrari

 

Fiecare  capitol de mai sus pe fiecare specialitate va cuprinde :

a). piese scrise : – memoriu tehnic, note de calcul, antemasuratori si incadrari pe articole de lucrari, fise tehnologice pentru lucrari nestandardizate

b). piese desenate : – planuri, sectiuni, sarpante cu extras material lemons, fatade, detalii de executie nestandardizate, scheme si tabele

 

PROCES PROIECTARE PE TIPURI DE DOCUMENTATII SI FAZE

 

Metodologie si planuri de lucru pentru :

Elaborare STUDIU FEZABILITATE (SF)

1.  Vizita amplasament si colectare date de la fata locului

2.  Executare ridicare topografica amplasament, stereo mun. Bucuresti sc.1/200

3.  Analiza situatiei existente din punct de vedere al functiunii, utilitatilor, factorilor de mediu, necesitatea si oportunitatea promovarii investitiei

4.  Elaborare studiu de solutie/conceptdesign cu participarea tuturor persoanelor desemnate cu sarcini de raspundere in realizarea lucrarilor(arhitecti, ingineri structuristi, ing. Topo/geodezi,  ingineri instalatii pe toate specialitatile, peisagisti)

5.  Stabilirea scenariilor tehnico-economice  – doua scenarii propuse

– stabilirea scenariului recomandat de noi

– avantajele scenariului recomandat

6.  Stabilirea datelor tehnice ale investitiei

7.  Stabilirea duratei de realizare(etape) si graficul de executie al investitiei

8.  Evaluarea costurilor estimative ale investitiei precum si analiza cost-beneficiu

9.  Estimarea privind ocuparea fortei de munca

10.  Stabilirea principalilor indicatori tehnico economici ai investitiei.

11.  Elaborare documetatii pentru obtinere avize

12.  Elaborarea tuturor pieselor desenate pentru aceasta faza:
– plan de incadrare in zona oras sc. 1/2000
– plan de situatie sc. 1/500
– planuri si sectiuni de arhitectura, rezistenta, instalatii, inclusiv plan coordonator al tuturor specialitatilor
– planuri speciale, profile transversale

 

Elaborare PT + DE + CS

Dezvoltarea SF-ului pe un palier superior, respectiv dezvoltarea studiului de solutie ce a devenit tema de proiectare, la nivel detaliu de executie pe fiecare specialitate

 

A.  PROIECT in faza PT + DETALII DE EXECUTIE + CAIETE DE SARCINI pentru toate obiectele proiectului:

1. toate cladirile supra si subterane – arhitectura, rezistenta, instalatii
2. drumuri, platforme, alei – arhitectura, rezistenta,
3. retele exterioare incinta curte – sanitare, termice, electrice, curenti slabi
4. mobilier urban si decorativ – arhitectura, rezistenta,
5. imprejmuire si porti  – arhitectura, rezistenta
6. plantatie cu material dendrologic de calitate
7. elemente de reclama si signalectica – arhitectura, rezistenta, inst. electrice

 

Fiecare  capitol de mai sus va cuprinde :

a). piese scrise : – memoriu tehnic, note de calcul, antemasuratori si incadrari pe articole de lucrari, fise tehnologice pentru lucrari nestandardizate
b). piese desenate : – planuri, sectiuni, sarpanta cu extras material lemons, fatade, detalii de executie nestandardizate, scheme si tabele

 

B. Intocmire documentatii pentru obtinere : CERTIFICAT DE URBANISM, AVIZE DE PRINCIPIU SI AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE

C.  Intocmire DOCUMENTATIE TEHNICA CONFIDENTIALA – 1ex

D.  Verificarea documentatiilor de ARHITECTURA SI REZISTENTA DE CATRE INGINERI  VERIFICATORI DE PROIECTE ATESTATI M.L.P.A.T.