x

 

– Proiectare de arhitectura

– Documentatii complete pentru obtinere Certificat de urbanism  Autorizatie de construire , Avize de principiu pentru orice fel de obiectiv

Proiecte Tehnice si Detalii de Executie

– Documentatii de urbanism: P.U.D. si P.U.Z.

Consultatii, asistenta tehnica, urmarire executie

– Studii de Fezabilitate si D.A.L.I. inclusiv pentru accesare fonduri europene pe Programul operational regional 2007 – 2013

 

– Studii complete de teren: Ridicare topografica si Studiu geotehnic
– Expertize tehnice rezistenta, Proiecte de structura, inclusiv pentru monumente istorice si de arhitectura
– Proiecte de instalatii pe toate specialitatile
– Devize